Amnesty International

Amnesty International

dir: Ania Bajorek
dop: Patryk Kin
production designer: Iza Niepokólczycka
1AD: Roma Zachemba
ph: Ilmatic