Impact Art Małgorzata Szymankiewicz

Impact Art Małgorzata Szymankiewicz

dir: Ania Bajorek
dop: Stefan Żółtkowski
ph: Marta Dziuba / Impact Art