Depresja - Dir Cut

Depresja - Dir Cut


Kampania społeczna 
dir: Antoni Ferency
ph: Orient Film
agency: Fabryka Komunikacji Społecznej