Ultraviolet

Ultraviolet

Ultraviolet – trailer
dir: Jan Komasa, Sławomir Fabicki
dop: Piotr Niemyjski, Bogumił Godfrejow
costume desinger: Zofia Komasa, Małgorzata Trzaskowska
prod: Opus Film, AXN Polska