ING

ING

dir: Tadeusz Śliwa

make up artist: Liliana Gałązka 1

1 AD: Michał Marzec / Albert Skolarski

ph: Dynamo Film

agency: Brain