1670

1670

dir: Maciej Buchwald, Konrad Kądziela
dop: Nils Crone
production designer: Mirosław Koncewicz
ph: Akson Studio, Netflix