7My Sierpnia - teaser

7My Sierpnia - teaser

7My_Sierpnia - teaser
Directed by: Michał Bolland
Written by: Michał Bolland, Szymon Ziegler
Cinematography: Karol Łakomiec
Editing: Łukasz Junior Sawicki
Music: Kasia Lins, Karol Łakomiec
Teaser Music: Avtomat
Producers: ĄĆ Production, Kampania Przeciw Homofobii
Executive Producers: Szymon Ziegler, Cecylia Jakubczak
Line producer: Małgorzata Szarzyńska
Post-production manager: Katarzyna Sierka