Królowa

Królowa

dir: Łukasz Kośmicki
dop: Wojciech Szepel
camera operator: Tomasz Kuzio, Stanisław Horodecki, Marcin Gołąb
ph: Opus Tv, Netflix